سخن هفته:

موفقیت یعنی اینکه یه اشباه رو 2 بار تکرار نکنی.

مازیار خسروی(فیزیک)

 خوش آمدید.

پاسخ آزمون ها ساعت 10 شب در وب سایت قرار می گیرد.