سخن هفته:

بهترین راه برای پیش بینی آینده ساختن آن است.

مازیار خسروی(فیزیک)

 خوش آمدید.

پاسخ آزمون ها ساعت 10 شب در وب سایت قرار می گیرد.