سخن هفته:

ما به هرچیزی که می خوایم میرسیم.....می رسیممممم

مازیار خسروی(فیزیک)

 خوش آمدید.

پاسخ آزمون ها ساعت 10 شب در وب سایت قرار می گیرد.